is toegevoegd aan uw favorieten.

Aristus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E-N ZYNE WEKKEN. 225

gsvoelen ingebragt enkel befpiegelingen , die op zyn hoogst eenigen invloed op de eer van God hebben, en in 't geheel niet op de Maatfchappy , wat nu uwe zwaarigheden betreft

L. Met uw verlof, Dominé! uwe aanmerkingen komen niet te pas; of zo zy gelden, gelden zy ook tegen u, tegen uwe leer der prte dcstinatie.

D. Verfchoon my, Mynheer! wy gelooven omtrent Gods befluiten , en des ook omtrent de predestinatie , dat God middelen en einde zamen beflooten heeft; Hy heeft beflooten, dat die niet werkt en zyne redelyke vermogens

«iet gebruikt „iet gelukkig wordt; en

dat Hy den geenen , welke zyne redelyke vermogens wél gebruikt, zegenen zal by

deeze leer blyft elk redelyk wezen vry en

aanfpreekelyk voor zyne bedryven Wat dan

nu uwe zwaarigheden , tegen myn gevoelen geopperd, betreft —— vooreerst zeide Mynheer, dat hy de verdandigde mensch is, die met de minde moeite iets verricht; dit is waarachtig; en des gaat uw befluit door, dat God alles met de minde moeite verrichten

moet maar gy veronderde't iets, van

't welk intusfchen alles afhangt, en 't welk ik geheel en al ontken : gy veronderdelt dat God niet zonder moeite de wereld zou kunP i:en