is toegevoegd aan je favorieten.

Secretarij der Hollandsche voogdijen ontslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDSCHE VOOGDIJEN. 93

9, opereufe voogdijfchappen en daar aan gecombi* ,, neerde adminiftratie van goederen, van min,, derjarige weeskinderen bezwaard geworden zijnde, en daarmede nog actueel belast blijft, „ tot merkelijke prejuditie en belemmering van „ zijn eigen huishoudelijke zaken, als welke niet „ zelden daar door grootendeels benadeelt wier„ de aan den fuppliant, niet tegenftaande al het ,, zeiven, met.de alleruiterfte verwondering ter „ kennisfe gekomen was, dat christiaan „ van schakest eijn, in zijn leven mede ,, binnen deze ftad gewoond hebbende, hadde „ kunnen goedvinden, bij zijn Testamentaire | „ Dispolitie van dato den Maart des voorle,, den jaars,gepasfeerd voor den Notaris N**** ,, en zekere getuigen alhier, conform het extracï „ authenticq ten dezen te ftellen tot adminijlree' den voogd en over de perfoon en goederen van zij„ ne minderjarige zoonen, A.. en B... van „ schakensteijn, zonder bij zijn leven over „ de benoeming van dat voogdijfchap met den „ fuppliiint geraadpleegd, daar van aan hem eeni„ ge ouvertures of opening gedaan, veelminder „ zijn confent daar over gevraagd te hebben,dat „ aangemerkt den juppliant zig althans om geal,, legueerde redenen in de abfolute onmogelijk„Viheid bevind, de geconfereerde voogdij'fchap bui„ ten fverkorcing en verwaarlooztng van dedwan» ,, dere aangenomenTuteeljchappen en zijne eige be,, roepspligtente kunnen waarnemen , zig dus in de „ noodzakelijkheid bevind, de aanvaardingderzel„ ve op die gronden te moeten recuferen, vervol-