is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verloren paradijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4$ X

rdd wordt. .De zonde.heeft het eerst alles vergiftigd, en van onverdorven .verdorven gemaakt. Ik fchiep hem aan, vanglyk met twee hccrlyke gaven btfehonken , roet gelukzaligheid en onftcrfivkbeid. Daar by de eene verloor, diende hem de andere tot eeuwige clende, zo ik den. dood niet geroepen had: de dood wordt dicrhalven zya laatfte hulpmiddel; en na een leven in jammer doorgebragt door het geloof en gelovige werken gereinigd, zal'hy met de rechtvaardigen tot een beter leven ontwaken, wanneer hemel en aarde vernieuwd wotden. Maar laat ons de fchaaie der zaligen uit den vvyden omtrek 0>s hemels by elkander roepen; voor hen wil ik myn oordeel niet verbergen, hoe ik met het menschdom handel, gglyfc Zy het oniaugs zagen met de wederfpannige engelen, en daardoor, hoe ffcerk. zy ook itonden, nog niet verftevkt wierden.".

Hy zweeg, en de zoon gaf eeu teken aan den febittereui den dienaar, die Om hem waakte; hy blies op de bazuin die naderhand weüigt op Horeb geboord wierd., toen God. nederdaalde , en die welligt nog eens by het jongst ge^ richt zal klinken. . Het geluid der engelen vervulde de rui-