is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWESDB BLADWYZER. 2£

is 'er zelfs toe verleid, ald. Doch Sp*'rman heeft den oorfprong 'er van ontdekt en aangetoond. 21T. aant. Zy blanketten of befmcercn zich met vet en roet. ijif. "Zy wasfchen zich nooit. ald. Daar van daan komt hunne donkere bruirigeele kleur. 216. Men zegt, dar zy 'erbefmeerd bet«r uitzien* dan fchoon gewasfen. ald. Zy bcftrooien zich met een poeier van bukku gemaakt. 41rj, 217 Zy gaan byKans geheel naakt. 217. Hoe zy hunne fchaamdeelen bedekken, ald. Afbeelding van dat dekfel. 218. Eene andere foort van kleeding. ald.' Ho/tientotfche Vrouwen zyn zeer fchaatnachtig ald. Haare verfcheidene dekfels, waar van zy zich bedienen. 218, 2!p. De overige kleeding der Hottentotten, waarin dezelve beftaat. 210, 220. Pelsmantel vaneen of meer fcbaapenvellen. 220. Hoe dezelve genoemd wordt. ald. De pelsmantel isteffens zyn bed. ald. Dje.der mannen en vrouwen hoe onderfcheiden zyn. 220, 221. Het hoofd is doorgaans bloot- 22!. De mannen draagen fomtyds een muts of hoed. ald De vrouwen dikwyls eene kleine muts. ald. Afbeelding daar van. ald. Een ander hoofdficraad. ald. 'Afbeelding van hetzelve, 222. De vrouwen draagen nog een fnoer hoorntjes om haare rriutfen. ald. Zy gebruiken geene oor of neusringen, ald. Maar fchilderen den laarften en een gedeelte van het aangezigt. ald De hals js by de mannen bloot. 223. De vrouwen draagen daarom een halsband van fiakkenhuisjes. ald. Afbeelding daarvan ald. Het onderlyf wordt het meest byhe» verfierd. ald. Met fnoeren g,laskoraalen. 224. Zy verfieren hunne armen en beenen met ringen, ald: Hoe die gemaakt worden, en hoe veelen. zy gebruiken, ald. Meisjes moogen ze niet draagen voordat zy huwbaar zyn. ald. Hunne fchoenen afgebeeld. 226. Befchryving derzei ven. ald. Hoe zy vast worden gebonden. 227. Zy hebben haare byzo'i3ere voorrechten, ald. Hunne wapenen. 228 Hunne woonisgen befchreeven. 228,23c. Verhuizen dikwyls met hunne wooningen of hutren. 231. Verdèeling derzei ven in een dorp of F f f 3. kraal.