is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V a i B K U T ü s. éi

Zodra dc tyding hiervan in Macedonië gekomen was, oordeelde brutus zich verpligc aan hortensius te fchryven,dat hy ca jus antonius van kant moest helpen, om dus wraak te nemen over dert moord van brutus en cicero, van welken deze zyn vriend, en gene zyn bloed, verwant was. Hierom heefc naderhand antonius, toen hy in den 'flag by Philippen horten siüs gevangen gekregen had, dezen op het graf van zynen broeder laten ombrengen. Brutus verklaar» de, dac hy zich nog meer fchaamde over de oirzaak, waardoor cicero om 't leven was geraakt, dan hem deszelfs dood bedroefde; gevende de fchuld aan zyne vrienden , als die de piaacs hebbende flaver'ny meer aan zich zeiven, dan aan de Dwingelanden -te wyten hadden, omdat men kon verdragen dingen te zien en bytewonen, die men zelfs niet moest kunnen hooren, wanneer ze verhaald wierden.

Nadat hy nu met zyn leger, 't welk reeds aanzienlyk was, naar Afia was opgecrokkcn, Hec hy in Bithynië en by Cy* zicus eene vlooc in gereedheid brengen, trok zelf over land op, bragc de Heden in

rust,