is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<44 AARDRIJKS-KUNDE

dan eene gisfing ,-wanneer ligtfoot meent,

dat zij dezelfde Stad zij met En- Gannim in Isfa■fchars Stam jos. XIX: %u i chron. VI: 73. Anem genoemd, zie bovea Bladz. 97. en bij josefus plagt wel te vooren een Vlek Naïs gelezen te worden, in het welk ééns een hevig gevecht was voorgevallen tusfchen de Samaritaanen en Galileërs, die door dit Vlek na Jerufalem ter Feest reisden, doch dat Vlek behoorde, onder de Samaritaanen , en kan dus Nam niet zijn bij luk a s gemeld , hetwelk in Galileë lag , maar ook bovendien men leest thans in josefus niet Naïs maar Ginaias (*).

De naam Naïn is Hebreemvsch, en zou eigenlijk moeten zijn Naïm, betekenende, fchoon, lieflijk, lustig , aangenaam naar de aangenaame gelegenheid dezer Stad, gelegen in de vruchtbare valei van Jizreël of Esdrelon, welker aangenaamheid bij allen, die ze ooit gezien hebben, geroemd wordt. Volgends Kiè'uoNijMUs lag zij niet meer dan twee Romeinfche mijlen, zuidwaard van den berg Thabor en nabij de Stad Endor (f); volgends brochardus ligt het twee uuren gaans van 'Nazareth, en meer dan een uur van den Thabor, hebbende den berg, dien men voor den kleinen Hermon hieldt, zoo nabij in het zuiden, dat ze op deszelfs noordzijde lag. Üit deze ligging blijkt het, dat deze Stad ten zuiden van Thabor in Isfafchar s Sum gelegen heeft, fchoon zij op de lijst der Steden van dien Stam jos. XIX : 17-22. niet Voorkomt,

Het wonder van jesus, die daar eenen dooden Jongeling opwekte en aan zijne moeder eene

w§-

(*) Ant. Jud. XX. 6. i. pag. 967.

It) Yergeiijk schutte, Heil. Jaarb, II. D.eel. bh 02»