is toegevoegd aan je favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. VIL BOEK, IV. HOOFDST. 447

waagt josefus in de daad van eene plaats Gennabans oïGennabara, aan het noorder-einde van

de Jerdaan-vlakte, dicht bij de Galileefche zee

Ook is het zeer zeker, dat joünnes aan den Jordaan thans doopte, dewijl jesus doorhem in die rivier gedoopt is geworden; dit alles doet mij befluiten ten voordeele van de lezing Bethahara vergelijk boven Bladz. i84en i8ï.

Maar vrek Beth.abara, welke overtogt van den Jordaan^ het nu, daar jonnes doopte? De zuidelijkte, over Jericho, of de noordelij kfte? Aan de eerfte zou men moeten denken', indien men de overlevering wilde volgen, die beweert, dat jesus daar gedoopt zou zijn, waar thans de pelgrims bij Jericho den Jordaan bezoeken, en zich in die rivier wasfchen en baaden, daartoe fchijnt ook de Heer bachiene (f) te neigen, doch, het is veel waarfchijnlijker, dat men het noordelijke veir of overtogt over den Jordaan verftaan moet; dit fchijnt het verhaal van joaNNES te leeren. Als hij gezegd heeft, dat joïnnes doopte te Bethabara, laat hij volgen vs. 20. „ des » £nderen daags zag joünnes , jes us tot zich - *°mende;' en vs. 35. „ des anderen daags " a Tri11 ftondt Jo^NNEs." Dit is dus alles op dezelfde plaats gefchiedt. Maar waar is nu dit Bethabara? Naar alle waarfchijnlijkheid, daar a sïd r e as, daar simon petrus , daar filippus waren, die eikanderen voor ën na ontmoeten, denklijk, omdat ze in die ftreek niet verre uit de buurt van Bethabara woonden. Dit nu was blijkbaar, niet aan den Jordaan, tegen

over