is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdd. ii,

vs. 4. vs. 5. vs. 6.

vs. 7

van den PREDIKER. 9?

daar toe werd overleg vereifcht. Hy fpeut* de dan na in zyn harte hoe zich, ten aanzien van beiden, te voldoen.

/.. Trouwens , om zyn voop neemen uit te voeren, was hy bedacht op alles wat hem eenig vermaak en genoegen kon opleveren. „ Ik maakte my (zegt hy) groo^,voortreffelyke,werken ; ik bouwde my „ huizen-, vorftelyke paleizen; ik plantte „ my wyngaarden, en deed van elders de edel„ fte wynftokken aanvoeren , om er myne wynbergen mede te voorzien; ik maaktt „ my hoven en luflhoven, niet alleen kunde„ looze boschaadjen en boomgaarden, maai „ ook luftpaleizen, daar natuur en konftver„ eenigd waren , om verrukkende genoe„ gens te verfchaffen ; ik plantte boomet, „ in dezelve van allerlei vrugt; en, was er wa„ ter noodig, om den groei te bevorderen „ ik maakte my vyvers van wateren, om daa; „ mede te ■ bewateren het woud dat met boo 3) men groende. " „ Had ik dus, om veel te bezorgen, vee Ier dienft noodig, kreegknegten en maag den en badde kinderen des huizes, uit di huwelyken myner knegten en maagden ge „ boren; ook hadde ik een groot bezit va w runderen en fchaapen.-"— (waar in gee: G gs

Nadien liy van alles, wat eenig vermaak en genoegen kon opleveren, de proef had genoinent

ï 1