is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t/2 OVER HET GEWAARWORDINGS -

wordingswerktuig *)? de verfchijnfelen in de ziekte f) voorkomende, fchynen de laatfte meening te begunftigen , en in de gezichtszenuwen heeft de beroemde sömmerring §), onlangs overtuigend bewezen, dat diergelijk kruisiclings over eikanderen loopen plaats hebbe.

§. 206".

Eene zekere verlenging van het dunne herfenvlies vergezelt het zenuwmerg in deszelfs loop **), op zulk eene wyze, dat het zelve eene zeer -dunne vaatachtige fchors erlange ***). Zo dra zy echter van de herfenen of het ruggemerg afgefcheiden zijn, hebben zy eene geheel byzondere gedaante, waar door zy van byna alle de overige gelijkvormige deelen van het lichaam kunnen on-

*) De verfchillende gevoelens der Schryvers, heeft met veel naauwkeurigheid by een gebracht de beroemde lassus Sur les de couvcrtes faites en Anatomie. Par. 17P3. 8vo. p. 299.

f) M. s. du pui De homilie dextro etfinijlro. L.B.1780. Svo. p. 107.

§) Zie Hesfijche Beytrage zur Gelehrfamkeit. P. 1. et tv. f. n. nötiiio (praef. sommerrino) De decusfatione nervorum opticor. Mogunt 1786. Svo.

**) Cl.pfeffiïJger De ftructuranervtmm. Argent. 178a. 4to.

***) c. battie De Principiis animalibus. Lond. 1757. 4*0. p. 126.