is toegevoegd aan je favorieten.

Brief van provisioneele dankzegging aan [...] Biographus Honorarius te Rotterdam, als den schryver van het Leven van Janus Vlegelius.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* 92 4»

eene benaaming te kiezen, en allerlei zotheden in uwe Biographie te pas te brengen; Maar , fchoot u dan niet te binnen , dat uw held eens onder het oog van wel opgevoedde , befchaafde en farzoenelijke menfchen komen kon? Schoot u niet te binnen, dat zulke benaamingen, bij zulke menfchen, walging, afkeer ea verachting veroorzaaken en hen verlegen en befchaamd maaken? Schoot u niet te binnen, dat Gij zelve, wat uwe geboorte, uwe opvoeding, uw vermogen en uwen post dien Gij bekleedt betreft, een fatzoenelijk Man zijt ? Schoot u niet te binnen, dat elk u als fchrijver van deeze Biographie zou kennen , gelijk men den vogel aan zijne veeren , en den tijger aan zijne klauwen kent ? Schoot u niet te binnen, dat die man , dien Gij uit zijne fchriften wildet fchilderen, om hem, en voornaamelijk u zeiven ten toon te ftellen, nergens, nergens, noch in zijne fchriften , noch in zijne daaden, althans zo veel ik weet, zich zo heeft gedragen, dat deeze be. naaming, ook maar van verre op hem zou pasfen, en dat Gij dus u zeiven tot een leugenaar maakt? (Alle zonden die hij begaan heeft ten opzichte van u, en van uwe Bondgenooten; Qaa)

zijn

(ad) Zommige menfchen evenaaren fam comparaifon,

aan