is toegevoegd aan je favorieten.

Brief van provisioneele dankzegging aan [...] Biographus Honorarius te Rotterdam, als den schryver van het Leven van Janus Vlegelius.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4h 91 4*

Het Begin , van Uwe Biographie, *t welk wij op het tijtelblad vinden , evenaart aan het begin van alle blauwe boekjes , echter met dat onderfcheid, dat zommigen van de laaften , een befchaafd , uitlokkend en geestig Tijtelblad hebben, en het uwe niet wel onbefcha.afder■ ,rebuteerender, gemeen er en laaggeesiiger zijn konde dan het in der daad is.

Ik vinde het hoofdwoord, 't welk op uw Tijtelblad pronkt en op het grootfte gedeelte van alle bladzijden den wél opgevoeden Lezer verlegen , befchaamd en gemelijk maakt, zo diep beneden het karakter van een fatzoenelijk man, die gelijk Gij, Pen, Inkt en Papier gebruiken kan, en niet voor een kruijer, Aschman of Agafo in de wieg fchijnt geiegd te zijn; ■—— ik vinde het zo gemeen, zo laag en verachtelijk, dat ik van mij niet heb kunnen verkrijgen , om het anders dan in de hoogfte noodzaakelijkheid, één of tweemaal in deezen brief te herhaalen. Ik wil wel bekennen, dat ik in den beginne de ware en grove betekenis van deeze benaaming niet kende, en dat ik verwonderd ftond, toen mij gezegd wierd, dat onder het gemeenfte volk, dat in de achterbuurt woont, Meester Jan Vlegel, depremiér noble is, wel te weeten, van onderen opgerekend, 't Is waar, het ftond aan u,en het hing ten vollen van uwen fmaak en van uwe keuze af, om voor uwen

beid,