is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ van de Metaphora.7

den Stijl befpottelijk. Het geeft eenen ftijVen opfchik, en in plaats van het onderwerp Verhevener te maaken, vermindert het deszelfs aanzien. Want, gelijk in het gemeene leeven waare achtbaarheid gegrond moet zijn in het karakter, en niet in den opfchik of de uiterlijke vertooning; 20 moet ook de waarde van een opftel voortkomen uit de gevoelens en denkbeelden , maar niet uit vreemde fieraaden. Een fiijve en weidfche opfchik ftrekt even zo zeer tot nadeel van eenen Schrijver , als van een menfch. Figuren en Metaphoren moeten derhalven nooit in eenig geval op eene verkwistende wijze gebruikt worden , noch met de heerfchende gemoedsgefteldheid ftrijden. Niets kan onnatuurlijker zijn, dan dat een Schrijver zich in eene voortgaande redeneering van zodanige Figuurlijke taal bedient, als hij in eene befchrijving zoude gebruiken. Wanneer iemand redeneert, of iets wil bewijzen, is het ©ns alleen om duidelijkheid te doen; wanneer hij iets befchrijft of fchildert, verwachten wij Sieraad ; bij verdeelingen of verhaalen verlangen wij eenen platten en eenvoudigen Stijl. Een van de grootfte geheimen in de kunst van opftellen is, wel te wee ten, waar men eenvoudig moet zijn. Dit geeft altoos de hoogfte waarde aan de Sieraaden, die op de rechte plaats gebruikt zijn. Eene gepaste fchikking der fchaduwen doet het licht en de kleuren de beste uitwerking hebben. „ Hij alleen , zegt Cicero is

„ waar-