is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215 TREKKEN

Gelatenheid in leeven en Jlerven.

Jk ben wezenlyk ziek: maar dit vertroost my, dat ik het kwaad niet in den mond ben geloopen: want ik heb altoos geoordeeld dat ieder mensch zyn gezondheid moet in agtnee.

men. Pe niet genoegzaam verlichte

vroomheid ftaat deeze waarheid niet toe; en egter is het ontwyffelbaar, dat men, door het verderven van de bronnen des leevens, zichzelven in gevaar brengt van zyne pligten niet meer te kunnen waarneemen , dat is, van niet meer ter Misfe te kunnen gaan, wanneer men 'er moet gaan, van de door de Kerke yoorgefchreeven onthoudingen niet te kunnen betragten, dewyl men overtollige vasten gehouden, en eenen onbefcheiden iever gevolgd heeft. Wanneer de ziekten niet uit ee¬

nige ongeregeldheid voortfpruiten, en ons regtftreeks door God worden toegezonden, zyn zy de gefchiktfte boeten om onze zonden en misflagen uit te wisfchen. Zy verfpreiden eene heilzaame bitterheid over de vermaaken des 'leevens; zy maaken ons ongevoelig los van alles wat fterfelyk is, en dcjen ons ge-

meen-