is toegevoegd aan je favorieten.

Ter herdenking aan het zeventigjarig bestaan van het Schaakgenootschap Discendo Discimus, 1852-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spaansche partij.

Simultaanséance van Aljechin te 's-Gravenhage op 14 October 1921 (S. S S.]

Wit: A. Aljechin

1. e2—e4 e7-e5

2. Pfl—f3 Pb8—c6

3. Lf1— b5 a7—a6

4. Lb5—a4 Pg8—f6

5. 0—0 Pf6Xe4

6. d2—d4 b7—b5

7. La4-b3 d7—d5

8. d4xe5 Lc8—e6

9. Pbl—c3 . . . Niet gebruikelijk en waarschijnlijk niet goed. Wit's L. staat op b3 niet goed.

9 Pe4xc3

10. b2xc3 Lf8—e7

11. Pf3-d4 Pc6xd4 Nu kan Lb3 in het spel

worden gebracht; door Dd7 kon dit worden voorkomen.

12. c3xd4 c7—c5

13. c2—c3 Dd8—d7 Goed gespeeld. Zwart

houdt de keuze tusschen korte en lange rochade en bestrijkt het veld f5 met twee figuren (zie 16. f5).

14. f2—f4 f7—f5

15. e5xf6 e. p. Le7xf6

16. f4—f5 .... Een mooi maar niet uitgewerkt (begrijpeiijk bij simultaanspel) plan. (Ziediagramm.)

16 Le6xf5

17. d4xc5 .... Wit heeft nu open lijnen

voor zijne figuren en een gevaarlijken pion op c5.

17 Lf6xc3

18. Lb3xd5 ....

Zwart: P. van 't Veer

Op 18 Td8 volgt

nu 19. De2f, De7 20. De7:f, Ke7: 21. Lg5f, op 18...., Tb8 volgt 19. Df3, op ljB..., Tc8 volgt 19. De2f, De7 20. De7:f, Ke7: 21. Lg5f, Ke8 22. Tf5:, Lal 23. Lb7. Maar zwart speelt den zeer sterken zet:

18 0—0-0

19. Ddl—b3

Er dreigt nu Tf5:. Maar wit bestrijkt niet meer het veld d4, zoodat zwart met schaak den looper aan den aanval van de dame kan ontrekken.

19. ... . Lc3^d4f

20. Kgl—hl Dd7xd5 De lezer ziet, dat wit's

plan mooi was maar niet voldoende uitgewerkt.

21. Db3—a3 Lc3xal

22. Da3Xa6f Dd5—b7

23. Da6—a5 Lf5—e4

24. c5-c6 Db7xc6 Wit geeft op. G. S. F.

Zwart: P. van't Veer.

Wit: A. Aljechin. Stand na 16/ van wit.