is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diese Worte: „ Von der Loge des heiligen Johannes von Jerusalem, unter der besondern Bezeichnung von Salomonsloge Nr. 1" (From the lodge of the holy St.-John of Jerusalem, under the distinctive appellation of Solomon's lodge Nr. 1) oder unter irgend einer andern lokalen Bezeichnung. Diese Ausdrucksweise haben alle auswartitigen Documente noch, und erst seii we :igen Jahren ist dieser .Gebrauch in Amerika abgeschafft worden. Daher sagen wir, dass jeder Maürer von einer solchen Loge komme, d. h. von einer gerechten und gesetzmassig constituirten Loge.

Dr. Albert G. Mackey, de schrijver van A Lexicon of Freemasonry, containing a definition of all its communicabk terms, notices ofits history, traditions and antiquities, was groot-secretaris en groot-redenaar der Grootloge van Zuid-Carolina (V.S.) en een der aanzienlijkste magonnieke auteurs van Noord-Amerika.

Den aandachtigen lezer van beide bovenstaande citaten zal het nu duidelijk zijn, waarom „St. Johannes" den Loges als een vereerenswaardige herinnering geldt. Na dit alles is het eigenlijk overbodig conclusies te trekken.

Onverschillig of het feitelijk verband tusschen Tempeliers en Vrijmetselaars-orde langs de geschetste banen historisch-voldoende bewezen is of niet, — een feit is het, dat een aanzienlijk deel der Vrijmetselarij dat verband als vaststaande aanneemt, en dat het andere deel den samenhang der eene en der andere geestesrichting niet afwijst.

Hoe men het wende of keere: de Tempeliers-traditie zit nu eenmaal vastgeworteld in de moderne Vrijmetselarij. Hier te lande bestaat een aparte „Afdeeling van den Meestergraad", bestaande uit leden, die den 30sten graad (dien van „Kadosch," Elu, Tempelier, hebben bereikt en zich U.'. Meesters (Uitverkoren Meesters) heeten.

Trouwens, eerst als men de samenvloeiing van de drie oude groepeeringen aanvaardt, komt men tot een logische verklaring van den volledigen opbouw van het stelsel der moderne Vrijmetselarij. Ziehier het schema der vijf wezenlijke graden :

1° graad Leerling )

2° „ Gezel > Gilden.

3° „ Meester )

18° „ Rozenkruis Alchymie.

30° „ Kadosch Tempeliers.

loge van den H. Joannes van Jerusalem, onder de bijzondere benaming van Salomons-loge no. 1" (From the lodge of the holy St.-John of jerusalem, under the distinctive appellation of Solomon's lodge Nr. 2) of onder de een of andere afwijkende plaatselijke benaming. Deze zegswijze hebben nog alle uitgaande stukken; eerst sinds korte jaren is in Amerika dit gebruik afgeschaft. Daarom zeggen wij, dat elk Vrijmetselaar uit zulk een loge komt, d.w.z. uit eene rechtmatige en regelmatig gevormde loge.