is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vous avez réalisées en entreprenant die gij hebt teweeggebracht door den contre 1'ultramontanisme la lutte en strijd te aanvaarden tegen het ultrafaveur de 1'enseignement laïc. montanisme ten gunste der openbare

school.

Dans le cours de ce siècle, nous n' avons pas encore gémi comme vous, sous le joug de 1'Eglise. Mais si cette lutte devenait une nécessité pour nous, si les ennemis de la lumière conquéraient jamais la majorité dans les chambres délibérantes de notre pays, la Franc-Magonnerie néerlandaise se transporterait avec ensemble aux avantpostes pour reprendre le terrain perdu et les plus nobles d'entre nous encourageraient leurs Frères ala lutte contre 1'obscurantisme en leur montrant 1'exemple donné par vous.

In den loop dezer eeuw hebben wij nog niet, gelijk gij, moeten zuchten onder het juk der Kerk. Maar als die strijd ook voor ons noodzakelijk werd, als de vijanden des lichts ooit de meerderheid zouden verwerven in de openbare bestuurscolleges van ons land, dan zou de Nederlandsche Vrijmetselarij als één man op de bres komen om het verloren terrein te herwinnen, en de edelsten onder ons zouden hunne Broeders aanmoedigen tot den strijd tegen de duisterlingen, door hen te wijzen op het door u gegevenvoorbeeld.

In 1888 deed zich het door Br.*. Wiersma onderstelde geval voor: ten eersten male trad een „kerkelijk" ministerie op, na dertien jaren gevolgd door een tweede, en in 1908 door een derde.

Of de Nederlandsche Vrijmetselarij de beide eerste malen het door Br.'. Wiersma gegeven woord heeft ingelost, daaromtrent staan ons geene zekere gegevens ten dienste. Dat zij zulks de derde maal gedaan heeft, staat echter vast. De val van het derde Christelijk ministerie is van magonnieke zijde voorbereid :

No. 174.

MAgONNIEK TIJDSCHRIFT, December 1912:

TEXT:

. .. De 16de November 1912 zal, naar wij hopen en vertrouwen, in de staatkundige geschiedenis van Nederland en de koloniën een dag zijn, die in later jaren als de geboortedag van nieuw opgewekt leven zal worden gevierd.

Op een en denzelfden dag is in afzon-

TRADUCTION:

Nous avons 1'espoir et la confiance que, dans 1'histoire politique des PaysBas et de ses colonies, le 16 novembre 1912 sera une journée qui plus tard sera fêtée comme anniversaire d'une vie nouvellement ravivifiée.

Le programme de la concentration des