is toegevoegd aan je favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan men zien de kabbalistische zuilen der mannelijke genade en der vrouwelijke kracht, ook Osiris en Isis, zon en maan of aarde, de idee in tegenstelling met de stof die de idee ontvangt, stof die uit de idee is geboren als Isis uit Osiris, als Eva uit Adam, als Minerva die gewapend uit het hoofd van Zeus te voorschijn kwam. En uit de vereeniging van beide wordt dan geboren Horus, het nieuwe Licht, de jonge God, de S.\, of Christus, geboren uit de vereeniging van den Heiligen Geest met Maria, de ontvangende, de barende stof. En in magonnieke taal is het Zuidelijke Licht de Weduwe en het Noordelijke zal koning Hiram van Tyrus (zie Hfdst. IV E blz. 93—94), blijken te zijn, uit wier vereeniging Hiram Abiff, de Meester, der Loge werd geboren, op aarde, in de menschelijke ziel, in het Westen als afstraling, weerkaatsing van het Goddelijk Licht in het Oosten.

En in den tweeden graad wordt dit Toplicht ,,de Vlammende Ster" en ook deze kan nergens anders worden geplaatst dan in de as van den Tempel, in het W.\ als weerkaatsing van de VI.-. Ster die in dien graad in het O.-, verschijnt.

Voor deze opvatting is het volstrekt noodzakelijk, dat de Opzz.\ zijn geplaatst als bij ons en niet als in de Angelsaksische loges waar ze geen Passer vormen; ons geheele rituaal maakt de hier geschetste opstelling noodzakelijk. De Angelsaksische opvatting kan ook schoon worden uitgebeeld, maar ze is de onze niet en het geeft slechts verwarring als men beide dooreenmengt, zooals men heeft gedaan toen men op het voetspoor van den Engelschen catechismus drie lichten (ramen) op het Tableau teekende, een in het Z.\, een in het W.\ en een in het O.-.. Deze beelden de Angelsaksische drieëenheid van A.\ M.\ en Opzz.-. uit als drie Lichten, als de opvolgende standen der zon; op ons Tableau behooren ze niet thuis. De opvatting van de CHA wordt voortdurend door het rituaal gestaafd, hetwelk zoo schoon zegt dat de plaats der Opzz.'. is in het Westen bij de kolommen die zich ten