is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan hij „hoewel hij de houding aanneemt van een criticus, iedereen raadt zich bij de Orde aan te sluiten omdat er, door dat te doen, veel te leeren valt en veel wijsheid is te verwerven."1)

Aan den kant der Rozekruisers mogen wij melding maken van den Echo der von Gott hocherleuchten Fratemitet des löblichen Ordens R. C., dat in 1615 werd uitgegeven en, naar men veronderstelt, geschreven is door Julius Sperber van Anholt, waarin hij verklaart dat de Rozekruisers diepe wijsheid bezaten, hoewel slechts enkelen waardig gekeurd waren er deel aan te hebben. De Echo beweerde het volstrekte bewijs te bevatten dat de verklaringen van Fama en Confessio mogelijk en waar waren, dat de feiten reeds langer dan negentien jaren algemeen bekend waren geweest aan sommige godvreezende lieden, en dat zij opgeteekend waren in geheime geschriften.2) Een ander vlugschrift, dat in 1617 werd uitgegeven, de Fraternitatis Rosatae Crucis Confessio Recepta, verklaart dat het veel studie en zorgvuldig onderzoek — zoowel als persoonlijke offers — vereischt om de bezitter van bovenzinnelijke geheimen te worden.3)

De litteratuur van het Rozekruis was echter geenszins beperkt tot vlugschriften. Door hun bemiddeling werd Europa een stelsel van wijsbegeerte voorgelegd, een wijsbegeerte welke een treffende gelijkenis vertoont met het theurgische Neo-Platonisme van de derde en vierde eeuw onzer jaartelling. Aan de Orde zijn vele groote namen verbonden. Hiertoe behoorde Michael Maier, die in 1622 stierf, nadat hij de Silentium post Clamores (1617), de Symbola Aureae Mensae (1617) en de Themis Aurea (1618) geschreven had, die alle de wijsbegeerte der Rozekruisers en alche-

:) The Real History of the Rosicrucians, blz. 252.

s) The Brotherhood of the Rosy Cross, blz. 254.

!) The Real History of the Rosicrucians, blz. 256.