is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet een op de honderd leden dier Vereeniging daadwerkelijk poogt aan dit Derde Doeleinde inderdaad zelf persoonlijk mede te arbeiden door eigen individueele inspanning in die richting. Maar toch, hoewel de Theosofische Vereeniging haar leden volkomen en volmaakt vrij laat in de al dan niet werkelijke toepassing van dat Derde Doeleinde in de praktijk van hun leven, toch is die Vereeniging de instelling in de wereld, welke in onzen tijd de gemakkelijkste toegangspoort vertegenwoordigt tot deze magische kennis en vermogens, de instelling die op moderne westersche wijze de eerste beginselen van Magie, voor zoover dat ten minste toelaatbaar is, algemeen en openlijk bekend stelt, terwijl de hoogere en meer verantwoordelijkheid medebrengende diepere kennis nog steeds geheim en verborgen is en dit wel altijd zal blijven, aangezien er wel altijd menschen zullen zijn en blijven die — hoever het geheel der menschheid ook gevorderd zou kunnen zijn — die zware verantwoordelijkheid niet zouden kunnen dragen en dientengevolge zouden in de verleiding komen de