is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt dan bij allen het moment, het hoogte punt der ceremonieele handeling of Magie, dat deze aldus opgezamelde krachten moeten worden gedistribueerd, ten einde de menschen daarmee te kunnen helpen. Dit geschiedt op twee wijzen die dikwijls gecombineerd zijn. De eene wijze is de veelal voorkomende dat de aanwezigen door consumptie van het brood, de vruchten, enz. in zeer sterke én zelfs stoffelijke mate deelgenooten worden van die geestelijke en goddelijke krachten, een stralend middelpunt voor zoo lang het duurt, hetwelk een hulp en een opwekking is voor een ieder met wien men daarna in aanraking komt. Deze methode lijkt ons voor wat de deelnemers zelf betreft wel de meest effect sorteerende te zullen zijn, aangezien die krachtige straling van de geconsumeerde substantie in de eerste plaats hun eigen ijle wezen zal beïnvloeden, reinigen en verbeteren.

De tweede wijze waarop de geestelijke krachten gedistribueerd worden geschiedt bij het einde van zulk een ceremonieele bijeenkomst, als wanneer de vorm waarin die krachten werden vastgehouden, wordt opgebroken of opgelost, waar-