is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuiging 20 keer zachtjes te laten zeggen: „Eiken dag word ik in elk opzicht beter en sterker".

Door dezelfde toepassing dezer (methode kan de mensch feitelijk alle defecten in zijn lichaam en in zijn karakter overwinnen en zichzelf langzamerhand opbouwen naar het ideaal, dat hij zich voorstelt.

Volgens zijne methode wordt het intellect eene groote hulp en als het ware de brug, die naar onze hoogste idealen voert. Gebruikt men het intellect in de verkeerde richting, dan leidt het in de richting waarvan Emersom spréékt in „Cercles": „Neem u in acht wanneer God een denker op deze planeet vrij „laat. Dan is alles in gevaar. Het is alsof er eene plaag is uitgebroken in eene groote stad en niemand weet waar het zal „ophouden. Daar is geen onderdeel der wetenschap, dat niet „reeds morgen op zijn kop gezet 'kan worden."

Men moge deze macht der „imaginatie" gebruiken op de wijze van „New Thought", op die van „Christian Science", Dp wetenschappelijke wijze door psychiaters, of op religieuse wijze volgens verschillende methoden, het is overal dezelfde kracht die werkt, n.1. die der imaginatie, geleid door de gedachte, waardoor ons onderbewustzijn, — 't welk zoo licht te suggereeren is — zijn gezondmakend werk kan verrichten.

Men ziet dat deze beschouwing in den grond dezelfde is als de idealistische; het streven is, evenals daar, naar moreele en physieke harmonie en volmaaktheid.

Dat Mercurius alleen geen zeer betrouwbare leidsman is, is zoo duidelijk weergegeven in het Bock Job, waarvan ik hier nog even de hoofdtrekken, — van een intellectueel-moreel standpunt, beschouwd, — wil weergeven, zonder echter te willen beweren, dat er niet een persoon met Job's karakter en naam geleefd heeft. Het doet er trouwens niet 'toe. Zooals Jezus het begrip Liefde en de verruiming des bewustzijns door Liefde, Mozes dat van wettelijkheid, Abraham dat van vertrouwen, Adam dat van den natuurlijken mensch weergeeft, zoo repr. Job de menschelijke ziel, die uit het „Paradijs des overvloeds" neerdaalt in de stof en tengevolge daarvan al zijne „bezittingen" verliest. Deze bestaan o.a. uit zijn „veestapel"; schapen symboliseeren hier onschuld, reinheid, nederigheid; ossen— zachtheid, meegaandheid; kameelen — volharding, zekerheid om door de woestijn der stof den weg te vinden; ezels — geduld en wijsheid.

Tob heeft 10 kinderen, n.1. 7 zonen en 3 dochters. De getallen 10, 7 en 3 drukken, zooals we gezien hebben, volmaaktheid uit, want Job repr. de geestelijk gezinde mensch. De zonen repr.