is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sproken is; u er aan herinneren, dat het N.T., I Thess. 4 : 6, spreekt van „den Heer, die een wreker is over dit alles" ; dat II Thess. 1 : 8 van den tijd spreekt „wanneer hij (J.Chr.) . wraak brengt over degenen, die God niet kennen" ; dat het vergeldingsbeginsel er tallooze malen naar voren komt (II Petr. 2 ; Jud.; Openb.). De Christenen hebben zich eeuwen achtereen jegens ons, Joden, altijd als volgelingen van een God der wrake getoond — en dat, sinds de elfde eeuw, ook gezegd: „Wraak op de messias-moordenaars" —. Maar van de Joden kan men, behalve natuurlijk een antisemieten-leugenfabrikant als uw vriend Fritsch, zelfs niets zeggen, dat daarnaar zweemt — de Joden lieten en laten elke vergelding aan Gód over.

Bolland blz. 21.

En al zijn uit Talmoed en Sjoelchaan 'Aroech, het uit den Talmoed getrokken handboek en kort begrip der Joodsche zedeleer, de schoonste en aannemelijkste spreuken bij te brengen, het Talmoedisme veroorlooft, of beveelt zelfs, den Jood door weer heel andere uitspraken, met ons onbesnedenen zeer valsch, oneerlijk en onridderlijk om te gaan. Het is aan Israël, aldus de van dien verkeerden kant genomene Joodsche rechtzinnigheid, geoorloofd, onrecht te doen, aan den gooi; wat een gooi b.v. verloren heeft, mag de Jood hem niet eens weergeven. Zijnen broeder moet hij het verlorene weergeven, niet aan een van ons; zijn god zoude het hem niet vergeven. Eenen gooi mag men te kort doen; bij berekeningen mag de Jood den f- onbesnedene bedriegen. „Met „den reine handelt men als „een reine, met den verkeerde „betracht men de arglist" (Ps. 18 : 27).

Fritsch blz. 331.

der Talmud ein Sammelsurium von Gesetzen .. ., in die sich nur hie und da einmal ein moralisierendes Geschichtchen verirrt hat.

ib ... viel Spreu und die wenigen Körner, die man darin findet... Die harmlosen Erzahlungen, Gedichtchen und Sprüche.die der Talmud erzahlt, sind für die Beurteilung desselben ohne Belang .. .

blz. 174. Eine Eigenschaft, die dem Juden total fehlt, die sozusagen der Gegensatz zu seinem Naturell ist, ist die Noblesse im ritterlichen Sinne des Wortes ... (citaat van Emil Maria Vacano [misschien wel echt]).

blz. 332.DieTalmudrabbiner sprechen den Nicht-Juden alle Menschenrechte ab, stellen sie auf gleiche Stufe mit den Tieren und halten jedes Vergehen gegen sie erlaubt, wenn es den J uden V orteil bringt... Ja, es wird dem frommen Juden zur Pflicht, dem nichtjüdischen Menschen Schaden zuzufügen, wo er nur kann.

blz. 333. ... wird der Talmud