Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ie Opzieners tweemaal —

Wanneer daarop ieder plaats genomen heeft, beveelt de meester: Silentium ! en men drinkt:

De gezondheid van den Grootmeester.

Vervolgens gedurende den maaltijd;

De gezondheid van de Overheid der hooge SchotscheLoge.

Van de Broeders ; deze wordt staande ingesteld.

Van den Meester der Loge; door den Opzieners ingesteld.

Van de Opzieners. •

Van de Broeders dezer Loge; door den Meester ingesteld.

Van den nieuwen Broeder.

De Tempos, zoo als in de tafel-loge der andere graden, worden hierbij niet in acht genomen, doch de Meester slaat eenmaal op de tafel en zegt: wij drinken de gezondheid van enz.

Zoo lang het Silentium voortduurt, heerscht er eene onafgebroken stilte in de Loge, en de Meester kiest dit oogenblik om door een' der Broeders iets te laten voorlezen. Wanneer de Loge op de gebruikelijke wijze gesloten is, heeft ieder de vrijheid om te spreken.

Het teeken der hooge Schotten is met de regterhand op het hart, gelijk in den tweeden Johannes- graad; te gelijk houdt men de linker een weinig van het aangezigt voor de oogen, met het buitenste naar het gelaat gekeerd, de vingers gesloten; uitgestrekt, en den duim nederhangende.

In de Loge legt men de beide, met den duim naarbin-

14 *

Sluiten