Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

schrikt den winkel uit en zegt met angstig gebaar naar boven kijkend: „Ik mag toch wel vragen, wat het kost ?"

Een Zigeunerin heeft Jacob Koggel voorspeld, dat hij in zijn tuin een schat zal vinden, mits hij onder het graven nier aan een nijlpaard denkt.

Jacob Koggel snelt naar huis, begint te graven, graaft twee dagen door en eindelijk mompelt hij moedeloos: „Heb ik vroeger ooit aan een nijlpaard gedacht? Nooit!! En nu?? Nu wil dat vervloekte beest niet uit m'n hoofd

„Heb je het gehoord, Sam, er is brand geweest bij Abraham Polak". Sam:

„Chammer! houdt je mond, dat is pas overmorgen!" In het café.

Nathan Prins heeft den heelen ochtend aan het tafeltje van een paar dominospelers gezeten en toegekeken, het ochtendblad doorgelezen, tallooze lucifers gebruikt en een glas water besteld.

Tegen 12 uur staat hij op en zegt tegen den kelner: „Hou mijn plaats asjeblieft zoolang vrij, ik ga alleen even naar huis om een kop koffie te drinken."

Maupie Blik vraagt aan Salomon Konijn, dien hij niet erg goed mag lijden:

„Salomon, wat is dat eigenlijk, een gedicht?" Salomon: „Dar is als het rijmt." Maupie Blik: „Nou, rijm dan eens." Salomon Konijn: „Maupie Blik

Stik!"

Na een tijdje zegt Maupie: „Ik kan óók rijmen: Salomon Konijn, Breek je nek".

„Maar dat rijmt toch niet," zegt Salomon. „Voor mijn part breek je hem tóch" antwoordt Maupie hierop vriendelijk.

„Isidoor, ik kan nou heelemaal niet vinden, dat je een mooie vrouw getrouwd hebt; ze heeft een bochel, ze loopt mank en dan die neus "

„Je kunt gerust hardop praten, Sam, doof is ze óók."

Sluiten