is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de industrieele en sociaal-economische geschiedenis van Engeland = (An introduction to the industrial and social history of England)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER

De meeste van de in dit leerboek aangehaalde feiten zijn dankzij de onderzoekingen en publicaties der laatste jaren dermate gemeengoed geworden, dat het mij niet noodig toescheen in ieder afzonderlijk geval naar de literatuur te verwijzen. Daar waar het niet vaststaande feiten en persoonlijke uitingen betreft, waarbij echter geen bronnen zijn vermeld, berusten deze evenwel op een zorgvuldige studie van het betreffende materiaal. Aan elk hoofdstuk is een bibliografie toegevoegd met de titels van de belangrijkste bizondere werken. Deze boeken geven een vollediger beeld van de in dit boek slechts globaal beschreven feiten, zij noemen de oorspronkelijke bronnen en wijzen de richting aan voor verdere studie. Een hoofdstuk ter inleiding en een serie beschrijvende paragrafen, die aan andere hoofdstukken zijn toegevoegd hebben ten doel het verband te leggen tusschen de economische en maatschappelijke geschiedenis en andere richtingen in het nationale leven.

Ik ben evenals alle toekomstige studeerenden dank verschuldigd aan de groep geleerden, die in onzen tijd den stoot hebben gegeven aan de studie van de economische geschiedenis, en naar wier namen en werken in de bibliografische paragrafen wordt verwezen.

EDWARD P. CHEYNEY