is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

03

162) Ander weer word deur hulle pleegouders op die wreedste wyse vermink aan arms of nek of bene of rug of die oë uitgegraaf, en dit alles om te voorkom dat hulle ouers hulle sal erken, en opdat hulle dan rondgaande die meelye van ander mense verwek, en also deur bedel grote winste vir hulle gewetenlose eienaars insameh As die heidene as Seneka die retor selfs die gruwele aan die weggooi van kinders verbonde nie kan verswyg (al is dit ook maar in 'n opgeskroefde model pleitrede voör die hof) geen wonder dan dat die kristen skrywers nie kon en wou swyg nie, maar met woord en daad gesoek het die euwel teen te gaan, die gruwelikheid waarvan die heidene wel erken het maar waarteenoor hulle magteloos gestaan het.

Lactantius het heelwat invloed op Konstantyn in hierdie saak uitgeoefen maar hy was 'n kristelike sedeleraar en geen wetgewer nie, en kon dus nie soveel goed stig as Wat hy graag wou,

163) Constantyn het in 329 'n bevel aan sy goewerneurs uit-

162) Seneka Retor, Controvers. lib. 5, 33, Troplong, p. 58: Debilitans expositos: Thema: Quidam expositio debilitabat et debilitatos mendicare cogebat, ac mercedem exigebat ab eis.

Porcii Latronis: Aestimate, quale sit scelus istius, quo factum est ne laesi patres liberos suos aut agnoscant, aut recipiant.

....Efficit scelestus iste, ut novo more nihil esset miserius exponitis, quam tolli; parentibus, quam agnoscere.

Cassii Severi: Huic caeci innitentes baculis vagantur, huic trunca brachia circumferentur, huic convulsi pedum articuli sunt et torti tali; huic elisa crura, illius inviolatis pedibus cruribusque, femina contudit; aliter in quemque saeviens ossifragus iste, alterius brachia amputat, alterius enervat) alium distorquet, aUum delumbat; alterius diminutas scapulas in deforme tuber extundit, et risum in crudelitate captat. Produc; agedum, familiam, semivivam, tremulam, debilem, caecam, mancam, famelicam.

Vibii Galli: Intuemini debilia infelicium, membra, nescio qua tabe consumpta: illi praecisas manus, illi erutos oculos, illi protactos pedes. Quid exhorrescitis? sic iste miseretur. Tot membra franguntur, ut unum v«ntrem impleant; et, o novum monstrum, integer alitur, debiles alunt.

163) Gothof. Theodosius codex, 5, 7, 1, p. 487: Paratitlon: Expositi sunt pueri, puellae sive servi sive liberi, projecti de domo, quos pater vel