is toegevoegd aan je favorieten.

De keuze van een dienstbode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be Keuze van een Dienstbode.

(De jeugdige Mevrouw Bakker zit alleen aan de tafel en wacht bezoek.)

Mevrouw.

Had ik ooit kunnen denken, dat het huishouden zóóveel beslommeringen zou meebrengen ? Daar is eerst alles een maand of wat goed gegaan en daar begint nu het lieve leven. Daar is me de vorige week Sientje, de meid, zoo maar op eens weggeloopen. En waarom eigenlijk ? Omdat ik zei, dat ze 't vleesch had laten aanbranden. Dat was toch ook zoo. Ik had wel gezegd : „Sientje, nu laat je de pan stil staan hoor", maar ik kon 't later in de kamer ruiken, dat het aanbrandde en toen bad ze er toch wel wat water bij kunnen doen. Jawel, toen ik er wat van zei kreeg ik een langen mond en durfde ze nog te zeggen • „ Wel Mevrouw, u hebt toch zelf gezegd, dat ik er niet aan mocht komen." Welzeker, ik had haar op 'r teentjes getrapt en toen ik zei, dat het toch haar schuld was, toen is ze weggeloopen. En daar zit ik nu. Op mijn advertentie heb ik brieven genoeg gekregen; maar ik moet eerlijk zeggen, dat'k er wel wat tegenop zie om een keus te doen. Ik ben maar blij, dat tante Lize vanavond hier wil komen om me te helpen uitzoeken. Ik ben erg benieuwd, wat voor meisjes we hier zullen krijgen. (Er wordt gescheld.) O, daar zal tante zijn, ik ga vlug opendoen. Lastig toch, ais je geen meid hebt; nu kun je den heelen dag zelf aan de deur staan. (Mevrouw af, ze komt na «enige oogenblikken met Mina binnen.)

Mevrouw.

Je bent vroeg meisje. Vóór zeven uur had ik je niet verwacht ; ik meende eigenlijk, dat mfln tante daar zijn zou.

Mina.

O, ik was al een beetje vroegachtig in de stad, ziet u, want ik was met Janus den melkboer meegereden. Die zjjn knecht is nog een neef van me en nou had moeder vanmorgen wezen vragen of ik mee kon rijden en dat kon nou net. Nou was ik om halfzes al aan de brug en toen dacht ik, komaan dacht ik, ik zal de juffer maar opzoeken, want ik had er niet veel zin in om daar een uur of anderhalf over de straat te loopen dweilen.