Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

vooral bij de haringen, maar ook bij de andere visschen en zeedieren, die hem steeds opstookten en aanmoedigden en hem zelfs toejuichten, als hij de zeereuzen eens flink te pakken had.

Maar de zeereuzen werden hoe langer hoe razender en doller, niet alleen tegen Kreeftenpootje, maar ook

tegen alle andere zeedwergen, tegen het geheele volk. Hun verbittering nam steeds toe en hun lust om zich te wreken, werd zoo groot, dat ze probeerden naar beneden te zwemmen, en zelfs zoover kwamen, dat zeedwergjes, die wat hoog zwommen, hun staarten konden zien. Ze wisten, dat de zeedwergjes reeds jaren lang een leger hadden, dat alleen maar ten doel had hen aan te vallen en als dat leger zou bestaan uit

Sluiten