Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

morgen vond de chauffeur haar, en bracht de onbekende naar een hospitaal te Parijs, want daar was hij inmiddels aangekomen !

HOOFDSTUK VH. DE GESTOORDE BRUILOFT!

Terwijl de onschuldige Nella in den donkeren kerker zuchtte, vierde men in het slot Zwartburg vroolijk feest! Morgen immers zou de graaf in het huwelijk treden met de schatrijke Louise van Goldstein! Een der bruidsmeisjes, de schoone Flora C, een Italiaansche, had den graaf echter, met den gloed van haar schitterende oogen, weten te betooveren!

Daar bracht men dezen een kaartje, dat een heer hem dringend wenschte te spreken.

De graaf las:

Zuiveraar van gebouwen.

j Discretie verzekerd!

De oogen van den graaf fonkelden van woede. Wat moest zoo iemand, op dezen dag, in zijn hoogadellijk slot? Hij wilde juist order geven, den onbeschaamde de deur te wijzen. Doch opeens ver bleekte hij! ^Pieters F'.... Waar had hij dien naam toch meer vernomen?

De graaf vond in zijn kamer een onbekende.

„Victor van Zwartburg!" begon deze op flinken toon. „Mijn ware naam is Otto van Zwartburg. Ik ben uw

Sluiten