is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonste gaven der vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XL

DEN MAN EEN HTJLPE.

God helpe den vrijgezel! de huisvrouw helpt haar man.

Russisch spreekwoord.

en meisje, dat door hare bekoorlijkheden en talenten — en niet door onwaardige middelen — een geschikten echtgenoot gekregen heeft, is reeds op den rechten weg om hem een «hulp» te worden.

Een oude vrijer zeide tot zijn dokter: «Ik voel mij ellendig naar lichaam en geest. Wat zal ik er tegen doen ?»

«Neem een vrouw,» antwoordde de dokter barsch.

Velen zijn er wél bij gevaren, als zij dezen raad opvolgden. Vóór hun huwelijk waren zij niet veel waard, maar daarna werden zij achtenswaardige menschen.

De man gevoelt nooit dieper zijne minderheid tegenover de vrouw, als wanneer hij, te midden zijner vrienden, met haar voor den ambtenaar van den burgerlijken stand staat en hoort hoe deze hem tot echtgenoot maakt. Negen van de tien mannen beven in zulk een geval, alsof zij op het punt waren voor moord in hechtenis te worden genomen;