Wet van den 15den April 1896, S. 69, zooals deze wet gewijzigd is bij die van 22 Juni 1914, S. 263 ; Stoomwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar