Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

Hoe vaak nu is de matige borrel van den vader een boterham, een paar schoenen, een kleedingstuk, ontstolen aan zijn kind!

V.

HET OORDEEL DER WETENSCHAP.

Langzaam maar zeker schrijdt de wetenschap voorwaarts en het oude sprookje, dat de alcohol in velerlei omstandigheden zoo goed zou zijn voor den mensch, verdwijnt voor de nuchtere werkelijkheid.

Natuurlijk is men het altijd eens geweest, dat belangrijke hoeveelheden zeer schadelijk zijn; dan kan trouwens een leek met dezelfde beslistheid getuigen als de geleerde.

Moeilijker is het echter, het onaantastbare bewijs te leveren, dat ook de matigste maat van den matige altijd overmaat is, dus schadelijk.

Nu weten we wel, dat het begrip „matig gebruik" heel, heel rekbaar is, en eigenlijk afhangt van de hoeveelheid alcohol, die men verdragen kan, — nu weten we ook, dat het eigenlijk weinig ter zake doet, of de schadelijkheid van den druppel al of niét wordt bewezen (het vocht wordt nu eenmaal niet bij druppels gedronken), — doch waarop wij hier den nadruk willen leggen is dit:

De geneeskundigen van de meest uiteenloopende richting verklaren éénparig, dat het toedienen van alcoholische dranken aan kinderen, door de ouders op hun eigen gezag, 'onvoorwaardelijk en ten strengste moet worden afgekeurd.

Hier moet ik toch even wijzen, op wat de Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club heeft gedaan.

Zij is het geweest, die (soms in verbinding met andere vereenigingen) in verschillende plaatsen van ons land zich tot H.H. geneesheeren heeft gewend, met het verzoek, hun oordeel te willen mededeelen over het gebruik van alcohol bij kinderen.

Van de ontvangen antwoorden zijn rapporten opgemaakt, die vooral hieraan hun invloed op de ouders danken, dat ze de uitspraken bevatten van bekende artsen. Licht komt men er toe te zeggen: „Als die het verzekeren, zal het wel zoo zijn".

Sluiten