is toegevoegd aan uw favorieten.

Het voorbeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uien nacnt sliep zi] niet. Zij hield zich zoo rustig mogelijk om hem niet te storen. Soms luisterde zij naar zijn regelmatige ademhaling en zij benijdde hem, omdat hij slapen kon. Waarom ook niet? Tine was niet zijn kind. Wat deerde 't hem? Hij begreep immers niets van haar angst. Hij vond 't alleen belachelijk, van haar ellende wilde hij niets weten, 't was makkelijk om niets te willen zien, niets te willen merken, om 't heele verleden maar te vergeten. Als zij hem nu eens wakker maakte, hem vertelde wat zij gehoord had, hem om raad vroeg. Een gevoel van groote bitterheid maakte zich van haar meester. Wanneer hij haar raadde te zwijgen, er zich niet mee te bemoeien, omdat zij den stroom toch niet keeren kon en alles te vergeefs zou zijn dan — zou zij misschien in scherpe verwijten losbarsten, woorden zeggen die nooit meer vergeten of vergeven konden worden.

Neen, ze moest zichzelf helpen en ze kwam tot een besluit. Om drie uur had hij gezegd. Vóór dien tijd zou ze het middel gevonden hebben om Tine te redden.

Adolph van Vorst woonde op een klein bovenhuis in een stille, deftige straat. Hij gebruikte zijn maartijden

115