is toegevoegd aan uw favorieten.

Soli Deo gloria

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

Maar zie, vol van genade Zendt God zijn eng'len neer, Zij fluisteren den zieke toe: „Vertrouw slechts op den Heer".

Een bange, zware strijd wordt dan gestreden, In ziel en lichaam beide hier benèen, Maar d* eerste zweeft op goud bruweelen vleuglen Der Engelen, naar den hoogen hemel heen.

BUITEN.

Als de landman van zijn arbeid Zingende zich huiswaarts spoedt, 't Droomend vee ter rust zich neerlegt In den dalenden avondgloed, Als het laatste lied der vogelen, Door het luchtruim zachtkens trilt, Als de goudgetinte zonne, Zich ter rust begeven wil, Als het alles „vrede" ademt, Zephyrs dwalen door t geboomt, Trilt een snaar in 's menschen harte, Dat nog schooner toekomst droomt.