is toegevoegd aan uw favorieten.

Door eigen wapenen geslagen, of de feiten zijn onverzettelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

WAARIN DE SAMENSTELLER DER VORIGE HOOFDSTUKKEN EENIGE VERONTSCHULDIGINGEN AANBIEDT.

§ 1. EERSTE VERONTSCHULDIGING.

In ons „woordje vooraf' merken wjj reeds aan dat wjj niet zuiver speculatief zouden blijven redeneeren, maar Verhas op Verhas zouden toepassen. Dit deden wjj.

Onze manier van behandeling zal misschien erg ongewoon schijnen. Dit komt omdat wü ons hebben toegelegd om ons zooveel mogelijk in te werken, en dan op den schrijver zelf en zqn werk toe te passen, al die theorieën en redeneeringen welke hq zoo kwistig rondstrooit in zqn boekske en ze ook toegepast op alle personen en zaken die hem niet aanstaan.

Niettemin hebben wq daarmee niet alles wat verdiende besproken te worden, ook inderdaad onder handen genomen. Zoo hebben wij er geen nadruk op gelegd dat F. Verhas, die veel te slecht op de hoogte der dokumenten is om een oordeelkundig geschiedschrijver te zqn, toch durft spreken zelfs over gewetens-zaken der personen als waren' het uitgemaakte punten der geschiedenis. Zoo doet hq voortdurend omtrent personen die hij zelf nooit gezien of gesproken heeft, en over welke de tijdgenooten en oog- en oorgetuigen juist het tegenovergestelde verklaren als Verhas.

Zijn theorie bjj voorbeeld over vragen en antwoorden (die hq op alle anderen voordurend toepast, maar die hjj vol-