is toegevoegd aan je favorieten.

Taalboek voor de drie laagste klassen van H.B.S. en gymnasium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tra

INHOUD.

146. Afleiding der bijv. naamw. door achtervoegsels.

147. „ „ „

148. Barbarismen.

149. „

150. „

BIz.

Inleiding tot de studie der Letterkunde 100

Gedichten . 120

1. Als de ziele luistert. G. Gezelle 120

2. Aan de sonnetten. J. Perk 120

3. Dorpsdans. J. Perk 121

4. Lente-avond. W. Kloos 121

5. De Zee. W. Kloos 122

6. Bui. J. Winkler Prins 123

7. Sonnet. P. C. Hooft 123

8. Wilhelmus I, II, VI, XIV 124

9. Oogstlied. A. C. W. Staring 125

10. Maaiers. J. Winkler Prins 126

11. Liedje v. d. Schoenlapper. G. W. Lovendaal 127

12. De groote hond en de kleine kat. Alb. Verwey 129

13. Het daghet in den Oosten 130

14. Ballade. M. Boddaert 131

15. Een nieuw Lied. A. C. W. Staring 133

16. Een Wonder. W. F. Gouwe 134

17. Onweer. J. Reddingius 135

18. Het meezennestje. Q. Gezelle 136

19. Mei. H. Gorter 137

20. Gesprek op het Graf. J. v. d. Vondel 137

21. Kinder-lyck. J. v. d. Vondel 138

22. Het Kindeke van den Dood. F. L. Hemkes 139

23. Holland. C. S. Adama van Scheltema 141

24. Ik ben van den Buiten. R. de Clercq 142

25. Zomerregen. Aa. Peaux 1*4

Aanhangsel 145

A. Over het lezen 145

B. Lijst van aanbevolen boeken voor het eind-examen H.B.S. 153