is toegevoegd aan uw favorieten.

Oogst : bloemlezing voor het lager onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 93 —

Sven, die een vuurrooden kleur had gekregen, haastte zich zijn hoofd onder den lessenaar te verbergen.

„Geef antwoord, Sören."

„Ik weet het niet," stamelde Sören.

„Je begrijpt Sören, dat ik het vraag, omdat ik het wil weten. En ook omdat jij verantwoordelijk bent, daar jij de Week had."

Terwijl mijnheer Lange dit zei, keek hij lang en streng naar Anton Beek op de eerste bank.

Sören stond voor hem zonder een antwoord te geven. Langzaam keerde hij zijn hoofd om en keek eveneens — in de richting van Anton Beek.

Plotseling stond Anton Beek vlug op. Hij wierp zijn hoofd met een ruk achterover, zooals hij gewoonlijk deed — half weerspannig.

„Ik ben bij de kast geweest, mijnheer, Zaterdagmorgen om tien uur."

Mijnheer Lange beet zich in de lip.

„Dat vreesde ik, Anton Beek," zei hij. „Je kan naar je plaats gaan, Sören."

Sören liep langs de banken. Niemand lette meer op hem. Allen staarden naar Anton Beek.

„Wat had je daar te doen?"

„Ik had Vrijdag geen tijd om meer dan mijn opgaven in mijn schrift te schrijven. De sommen had ik op een los stuk papier uitgerekend; ik heb die in de zangles overgeschreven omdat ik niet mee hoefde zingen, daar ik keel* pijn had."

Mijnheer Lange keek ernstig, donker, naar Anton Beek. Het duurde een oogenblik, toen zei hij:

„Dat je je voor een enkele maal vernederd hebt te smok-