Beschouwingen over het Ontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de erfopvolging (inged. bij Kon. Boodsch. v. 22 Jan. 1920)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar