Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Begrijp-je nou zoo'n kalmte?" beet Dietsman.

.Een wondere mensch I" zei Zechhorst.

De pater kwam terug. .Ziet eens hier. Ik heb hier de .Wet op het faillissement en de surséance van' betaling.'' Artikel 174 luidt: „De goederen worden in 't openbaar of met toestemming van den rechtercommissaris onderhands verkocht...." Laat u alles maar aan mij over."

„Maar," vroeg Dietsman, bij wien nu de gal overliep, „wat wilt u dan in Gods naam uitvoeren?"

„Over welke zaak kwam u eigenlijk spreken, m'nheer Dietsman?" vroeg de pater met vorschende oogen.

Zenuwachtig stond de leeraar op.

„Heb ik u ooit bedrogen ?"

„Neen, nooit 1"

„Dan zal 't ook nu niet van me 237

Sluiten