Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan 't Mariabeeld der Loosworpen is toegeschreven. Nog een andere genade dient op naam van dat wonderbeeld te worden geboekt; zooalthans wil 't degene, die de genade ontving. Uit naam van mevrouw Van Tijn heb ik de eer u mede te deelen, dat haar dochter Corrie binnenkort haar intrede hoopt te doen bij de Zusters Carmelitessen."

Wie 't niet heeft bijgewoond, is niet bij machte zich de opschudding voor te stellen, die dit bericht teweegbracht. Corrie werd bewonderd en toegejuicht en eerst, toen pater Labora vertrokken was, dorsten de vriendinnen haar beklagen.

Uit strakken zuiderhemel golfde 't licht langs gouden lijnen. Een monnik vouwde de handen en 272

Sluiten