Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdzaak: de Vennootschap onder een Firma, de Commanditaire Vennootschap en de Naamlooze Vennootschap. De laatste alleen is rechtspersoon (art. 14—56, Wetb. v. Kooph.).

De Coöperatieve Vereenigingen zijn verder geregeld in de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen van 17 Nov. 1876. Zij bezitten rechtspersoonlijkheid.

Een stichting wordt wel genoemd een tot persoon geworden kapitaal.

De Wetgever van 1855, die het recht van vereeniging en vergadering had te regelen en te beperken, heeft zijn taak zeer vrij opgevat. Immers voor oprichting van een vereeniging is geen vergunning noodig (art. 1), en het recht is niet beperkt tot de ingezetenen. Slechts kan, volgens art. 16, een vreemdeling, die geen ingezetene is, niet lid zijn van een staatkundige vereeniging.

Art. 5 bepaalt hoe rechtspersoonlijkheid verkregen wordt. Opgemerkt zij, dat het tenietgaan van rechtspersoonlijkheid nergens officiéél wordt geconstateerd.

Artt. '18 e.v. regelen het recht van vergadering.

De wetsbepalingen zullen verder wel geen moeielijkheden opleveren.

Sluiten