is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd er in de Classicale vergadering van 9 October 1856 nog een nieuw bezwaar opgeworpen door leden der gemeente Graafschap. „De Hollandsche Gereformeerde Kerk van Amerika gebruikte gezangen"! Daartegen betoogde Van Raalte en anderen dat in een gezang als gezang geen kwaad stak; dat de Gereformeerde Kerken van alle tijden zich bediend hadden van liederen om God daardoor te verheerlijken ; dat de opdringing der gezangen, meer dan de gezangen zelf, reden geweest was van de groote verbittering er tegen van de zijde der Afgescheidene Kerk in Nederland."

Niet velen gingen met Krabshuis mee, maar toch gedurig enkelen. Dezen vergaderden in de woning van Krabshuis.

* * *

In de Classikale vergadering van Holland, den 8en April 1857 werd officieel de scheiding medegedeeld door 1. een deel der gemeente te Noordeloos, bij schrijven d.d. 14 Maart 1857, van den predikant K. van den Bosch; 2. te Grand-Rapids, d.d. 6 April 1857, van den predikant H. G. Klyn ; 3. te Graafschap d.d. 7 April 1857, door den Kerkeraad, geteekend J. F. van Anrooy, pres. en H. Strabbing, scriba ; te Polkton^ door J. D. van der Werp en Lukas Eibers, ouderlingen, en Hendrik Vinkemulder, diaken. De „ Ware kerk" was gesticht. Haar verdere geschiedenis behoeft hier niet ter sprake te komen, maar volgt zooveel noodig bij hetgeen te melden valt van de Nederlandsche Synoden na 1857.

De breuk was voor Van Raalte de vernietiging van een zijner idealen.