is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wel man, je bint thuus I"

Er waren natuurlijk geen schoollokalen; men was blij toen eindelijk het eerste kerkgebouw gereed was. Nu, naar aller gevoelen was een „kerk" een noodzakelijk ding, maar een „school" !... Daar was naar veler schatting, in 't geheel geen haast bij. Er is om in den hemel te komen geen geleerdheid noodig; de dingen van Gods Koninkrijk zijn juist voor de wijzen en verstandigen verborgen; de apostel waarschuwt tegen de valschelijk aldus genaamde wetenschap ; de kinderen dezer wereld zijn nu eenmaal verstandiger dan de kinderen des lichts ; in één woord : er zijn wel honderd bijbelteksten, waarmee men bewijzen kan dat kinderen vooral niet te veel onderwijs moeten hebben ! Waren de menschen eindelijk eenigszins aan gezonder Schriftuidegging gewend, dan kwam het bezwaar dat er hier, midden in de wildernis, toch eigenlijk geen nut in stak. En kreeg men er na lang tobben oog voor dat dat wel eens anders kon worden, dan stuitte alles af op: „dat er toch geen geld voor was", en dat ieder kind, dat aan de landontginning of in de huishouding helpen kon, wel wat anders te doen had dan te leeren. Evenals schoollokalen ontbraken leermiddelen. En in elk geval waren er bijna geen onderwijskrachten.

Toch besprak de Classis van Holland reeds in 1848 het plan van schoolstichting. Toch hield van Raalte aan, tijdig en ontijdig. Er waren enkele mannen en vrouwen onder de landverhuizers, die meer wisten dan al de anderen samen, en dezen namen de zware taak op zich om scholen te openen. Binnen kort werd er onderwijs gegeven te Holland, te Drenthe, te Overijsel, te Zeeland en te Groningen. In de laatste plaats