is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen sprake; zij vochten blykbaar met geen ander doel dan den tegenstander wreed en ruw neer te slaan, zonder zich ook maar eenigszins te storen aan de regels van een fair play, die toch het wezen van de kunst behooren uit te maken en zoo duidelijk zijn geboekstaafd door wijlen den Markies van Queensberry.

In zijn brutaal optreden was Papke zijn tegenstander verre de baas. Zoodra hij echter voelde dat hij in de minderheid was — zooals ik altijd vermoed had, bleek Klaus reeds van af de tweede reprise sterker — begon hij zijn bedriegelijke hulpmiddelen te gebruiken, hetzij in de hoop te zullen overwinnen door de eene of andere niet geoorloofde beweging, hetzjj om gedisqualif iceerd te worden en het bittere van een nederlaag te ontgaan. Als dit laatste werkelijk zijn bedoeling is geweest, dan moet ik zeggen,dat hij succès had, want nadat de scheidsrechter, de heer Frantz Reichel, langen tijd een groote toe-