is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140. Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra et additionibus

Pauli Burgensis et replicis Matthiae Dorinck. [Ace] Nicolaus de Lyra, Quaestiones judaicam perfidiam improbantes. Dl. I, IV. Neurenberg, Ant. Koberger 7 Mei 1485. 2°. 113. E. 24, 25

Typen 5, 9, 12. — Houtsn. (Schr. 3472). HC* 3166. — BMC II p. 427. — Peddie I p. 107. — Peil. 2345. — Pr. 2041. — Bl. 15 van dl. IV voor 't grootste gedeelte uitgescheurd.

Op het 1ste bl. van dl. I: „D. Gerardi de Marbays Canonici b. Virginis Traiectensis utriusque juris doctoris". Gérard de Marbays,' kanunnik v. Maastricht, komt voor op 10 Aug. 1496 in eene schuldbekentenis van ƒ660.— aan de abdij van S. Truijen, die hij in 1525 afloste (G. Simenon, L'organisation économ. de 1'abbaye de St. Trond. Mém. de 1'acad. roy de Belgique. Coll. in 8°. 2e S. X, 2-1912). Op het 1ste bl. van dl. IV: „frater laurentius est possessor huius libri". Op het 2de bl.: „bibliothecae augustinianae mosae traiectensis". „frater Laurentius Dozy" (met zijn geteekend wapen). „Monasterii D. P. Augustini Mosae Trajecti". Op bl. 386: „Franciscus Colmont de Traiecto". Op het achterste schutbl.; „Franciscus Colmont 1534". — Uit de Maastrichtsche collectie.

141. Biblia latina. [Straatsburg, J. Prüss] 1486. 2 dln. 2o. 111. D. 1, 2

Typen 2, 3. — HC* 3095. — BMC I p. 119. — Peddie I p. 107. — Peil. 2322. — Pr. 518.

Op het 1ste bl. van het 1ste dl.: „Pertinet religiosis fratribus sancte Brigitte in Teneramunda." (Dendermonde); op bl. 2a: „Pertinet religiosis fratribus sancte brigitte in teneramunda". „Bibliothecae Conventus(?) S. Bernardi". Op het 1ste bl. van dl. II: „Pertinet religiosis fratribus loei S. Bernardi". — In oorspr. doch herstelde zwijnsled. banden met nieuw vergulde ruggen en met sloten. — In den catalogus van 1835.

142. Biblia latina. Bazel, Nic. Kesler 9 Oct. 1487. 2o. 111. E. 7

Typen 1, 2, 4?, 5, 6. — Drukkersmerk. — HC* 3100. — BMC III p. 765. — Peddie I p. 107. — Peil. 2325. — Pr. 7664.

Op het 1ste bl.: „Ex liberali donatione donavit D. Theobaldus Ebelen canonicus Berckensis pastor Raesfeldtensis Johanni Bilderbeccensi hanc Bibliam Anno salutis 1592 primo Aprilis".

143. Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra. Dl. DL Straats¬

burg [Joh. Reinh. Grüninger c. 1492.] 2o. 113. F. 13

Typen 9, 11, 16. — HC* 3169. — BMC I p. 108 (pl. X). — Peddie I p. 107. — Peil. 2348. — Pr. 462. — Van Dl. IV is de druk voltooid 3 Nov. 1492.

Op het schutbl.: „M. Dominicus alias Dominus Joannes ab altenborch". Op het 1ste bl.: „bibliothecae augustinianae mosae Traiectensis", „Monasterii D. P. Augustini Mosae TraiectL"