Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discussies werden gebruikt — b.v. epistëmë = „weten" tegenover d o x a = meening of gissing — bezigt hij nooit. Zelfs het werkwoord epistamai laat hij geheel liggen. Het kan haast niet toevallig zijn, dat hij practisch den geheelen woordenschat van de wijsgeerige discussies, die men zelfs in provinciesteden niet ontloopen kon, heeft weten te vermijden! En toch draagt de stijl van zijn brieven er duidelijk de sporen van, dat hij de spreek- en schrijfmanier van deze populaire predikers der Cynische en Stoïsche wijsheid als kind van zijn tijd heeft gekend. Het is hem genoeg geweest, dat de gansche schepping en dus ook de menschelijke kennis verkeert in een abnormalen toestand van beperking. Het volmaakte moet nog komen. Deze „wereld" is dus een ontoereikend object om daaruit conclusies aangaande God te trekken en ons kenvermogen is een ontoereikend werktuig. Dat zijn twee zoo fundamenteele inzichten, dat wie ze niet deelt, Paulus allicht verkeerd zal verstaan. En tevens eischen zij, dat wie nadenkt er ja of neen op zegt en weet waarom hij dat doet!

Sluiten