Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een hel, Betsy. Alles wat je hebt en krijgt heeft dan geen waarde meer. Haman heeft zijn wil niet kunnen doordrijven. Maar ik ben er van overtuigd, dat zelfs wanneer hij Mordechai had laten ophangen, diens dood hem geen bevrediging zou gegeven hebben. Mordechai's geest had hij toch niet kunnen veranderen, en dat zou hem, na den dood van dezen Jood, evenzoo gekweld hebben als toen hij nog leefde. En de Koning heeft ook voor Haman geen galg bestemd. Toen die vloek op hem gegooid werd, dat zijn zielsrust afhing van de eer, die hem een ander mensch met een niet te overrompelen ziel moest geven en niet kon geven, toen was Haman's galg al opgericht. En in die dagen dat ik nog om mijn vaders wil het Poerimfeest meemaakte, fluisterde ik altijd, wanneer de rol van Esther was uitgelezen: „Arme Haman."

Dacosta's woorden hebben me van m'n liefde voor Rachel afgesneden. Ik zei tot mezelf: „Je bent te goed om een arme bloedverwante van Dacosta te trouwen en hem den leelijksten knechtendienst te bewijzen, dien een man doen kan. Nu zal ik juist boven mijn stand trouwen. Die man moet begrijpen, dat ik mezelf ben en niet het doode symbool van een eenvoudig kamertje in de Rapenburgerstraat.

Sluiten