Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de vlucht van een „bandiet" kan het huis van zijn verwanten verbrand worden.

Dit bevel moet met alle onverbiddelijkheid worden uitgevoerd."

VII. De Terreur en de Jeugd.

Het laatste restje zedelijkheid werd door deze geraffineerde middelen verspeeld. Vooral de jeugd moest het hier ontgelden. Deze werd uitgespeeld tegen de oudere generatie. Vrijheid en zelfbestemmingsrecht werd het parool. Gehoorzaamheid tegenover de ouders was een kapitalistische, burgerlijke neiging en moest totaal worden afgezworen. De oude generatie sidderde voor de jongere. Ik sprak ouders die mij verklaarden dat ze tegenover hun kinderen machteloos stonden. Een vader die het zedelooze leven van zijn dochter niet meer kon aanzien, vergiftigde haar, daar hij voortdurend in angst leefde te worden verbannen of gedood, wanneer hij haar verwijten maakte. Talrijke vaders en moeders zijn op aanbrengen van hun kinderen gevangen genomen of gedood. Tragisch is het verhaal van een familie die ik zeer goed kende. De twee ontaarde zoons, voortdurend dronken, hadden hun vader aangeklaagd daar hij hen, toen vermanen niet meer hielp, had gekastijd. Misschien was alles nog goed afgeloopen, wanneer in de partij-club niet een ontploffing had plaats gehad, die waarschijnlijk door anarchisten was voorbereid. Nog nimmer heb ik Dsiershinski zoo bloeddorstig gezien. Zonder blikken of te blozen gaf hij woordelijk het volgende bevel: „wij laten niet met ons spelen. Hier kan alleen een afschrikwekkend voorbeeld helpen. Laat 300 menschen uit de gevangenis doodschieten! Inplaats van 300 werden er in dien nacht 587 afgemaakt. DEZE MENSCHEN HADDEN MET DE ONTPLOFFING NIET HET GERINGSTE UIT TE STAAN.

Doch zoo zal men vragen: kan deze zaak ook niet eenigszins worden bezien?

Sluiten