Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wat leeft diep verscholen binnen in de harten der menschen, daar kan geen bolsjewiek bij komen. En al breken de godloozen de kerken af en al vermoorden ze de priesters en de predikanten door kogel en honger, toch blijven millioenen Russen vast houden aan God en aan den Heiland. Toch blijven ze verlangen naar een woord uit het Evangelie. En daarom zijn nu ook al deze menschen gekomen, door duister en sneeuw, naar de eenige kerk van Archangel. Ze weten dat het gevaarlijk is: de GP.Oe loert altijd en haar klauwen .reiken ver! Toch wagen ze het; ze kunnen het niet laten.

De dienst in de kerk wordt dezen avond geleid door Aarts-Bisschop Antonius, 'n grijsaard van 70 jaar, een hooge, statige gestalte, met langen sneeuwwitten baard. Zijn prachtig bisschopskleed had hij altijd verborgen kunnen houden bij de vele huiszoekingen. Vóór den dienst maakt hij aan de gemeente bekend, dat het groote feest van morgen niet door kan gaan. Het is door de Sowjet-regeering verboden. Dan leest hij den tekst van zijn predikatie voor: Jesaja 40:3 „Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God"

Aarts-Bisschop Antonius spreekt ernstig. Hij verklaart aan zijn hoorders, wat de profeet Jesaja bedoelde. Er moet in de wereld plaats gemaakt worden voor God; de menschen moeten in alles met Hem rekenen. De Heere Jezus is de Koning der koningen; Hij regeert alle menschen en alle dingen. Maar veel menschen doen alsof God niet bestaat en of er nooit een Heere Jezus geweest is. Zij maken geen weg voor God in deze wereld en zij maken ook geen plaats voor den Heiland in hun hart. Dan wijst Bisschop Antonius ook op het moeilijke in Rusland; daar is heelemaal geen plaats en geen weg voor God. De bolsjewieken willen niets van Hem weten; zij strijden tegen den Heere. En zij gaan daarmee recht tegen Gods gebod in. Eindelijk vermaant de spreker zijn hoorders om God en den Heiland niet buiten te sluiten, maar hart en leven voor Hem open te zetten.

Sluiten