Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap. Deze ontwikkeling heeft zich vooral daarin gekenmerkt, dat de mechanische wetenschappen meer dan andere hebben bijgedragen tot deze vooruitgang en dat haar toepassing in de praktijk het materieele leven totaal heeft veranderd.

Men moet echter niet gelooven, dat deze jaren van wetenschappelijke glorie een einduitkomst beteekenen en dat de fundamenteele ontdekkingen door menschen gedaan en begrepen zijn. Wij zien iederen dag, dat deze meening zich meer en meer verbreidt, zij is zeer natuurlijk, maar verderfelijk.

Het is inderdaad zeer begrijpelijk, dat het groote publiek, dat den snellen vooruitgang der wetenschap niet kan volgen, omdat deze hoe langer hoe samengestelder wordt en verwonderd staat, omdat het van al die ontdekkingen niets begrijpt, ook niet kan begrijpen al dat oneindige, dat ons nog onbekend is en vooral zich niet interesseert voor de problemen, waarvan de oplossing op het punt staat gevonden te worden.

De wetenschappen ontwikkelen zich snel in onze dagen en worden steeds meer gecompliceerd; het wordt bijna onmogelijk, ze daarbij te volgen en de groote meerderheid van het publiek heeft dit reeds lang opgegeven. Maar deze houding moet bestreden worden, èn omdat daaruit een geheel verkeerde geest spreekt, èn omdat zij de vergoddelijking der „wetenschap" begunstigt, die door sommigen gesteld wordt op de plaats der religie.

De dringende materieele beslommeringen en de mechanisatie van alles, wat ons omringt, leiden er toe, om de wetenschap te verheerlijken. Als men bovendien gelooft, dat de wetenschappelijke evolutie haar hoogste punt heeft bereikt, dan is het gemakkelijk, om van deze wetenschap een ideaal te maken, terwijl ze een nederig instrument moest zijn voor den vooruitgang, een factor om ons leven behaaglijker te maken.

Men zou ons kunnen antwoorden, dat deze neiging niet zoozeer is een zaak van politiek, maar meer het resultaat van een evolutie bij de massa, die zich niet interesseert voor de religie en die meer en meer neiging vertoont om als overtuigde materialisten te leven. Maar

Sluiten